مراحل بافت فرش دستباف

مراحل بافت فرش دستباف


مراحل بافت فرش دستباف

تهیه نقشه و طرح دلخواه
تهیه ابزار قالی بافی
تهیه نخ و رنگ و چله
گلوله کردن چله و نخ و رنگ
تهیه دار قالی
برپاکردن دار قالی
سیه بندی دار قالی
چله کشی
نصب چوب تسمه و چوب هاف روی کار
نصب شانه
زنجیره بافی
گلیم بافی
بافت فرش، پود کشی کلفت و پود کشی نازک در هر رج
برگردان چله ها بعد از بافت یک طرف
سفت کردن چله ها در چند مرحله
پایین کشی فرش بافته شده
پرداخت
شیرازه زدن
دو گره زدن
شست و شوی اولیه فرش

لینک مشاهده محصولات:
فرش دستباف، فرش دستباف ابریشم، فرش دورو دستباف، پشتی دستباف،
فرش ترکمن دستباف، تابلو فرش دستباف، فرش ماشینی

تلفن تماس: ۷۳۴۴ ۹۱۵ ۹۱۲ (۹۸+)

1. مراحل بافت فرش دستباف – تهیه نقشه و طرح دلخواه

نقشه یکی از اساسی ترین ابزار لازم برای بافت فرش دستباف است.
در واقع نقشه طرح اصلی بافت ما رو مشخص می کند.
یک نقشه فرش توسط طراح با مداد روی کاغذ کشیده می‌شود که پس از
اصلاح و به مرکب درآوردن آن، به‌صورت نقشه مادر در آرشیو نگهداری می‌شود.
سپس از روی طرح اصلی کپی گرفته و کلیه اجزای آن بر روی کاغذ شطرنجی
در هر خانه قرار می‌گیرد و به‌وسیله هنرمند دیگری نقطه‌چینی و رنگ‌بندی می‌شود.
نقشه پس از اتمام کار نقطه‌چینی، حدوداً هر ۲۰ خانه از نقشه بریده و
روی فیبر یا تخته‌ سه‌لایی چسبانده شده و در اختیار بافنده قرار می‌گیرد.

مراحل بافت فرش دستباف - تهیه نقشه و طرح دلخواه
مراحل بافت فرش دستباف – تهیه نقشه و طرح دلخواه

2. تهیه ابزار قالی بافی

ابزار قالیبافی مورد استفاده در تولید فرش دستباف شامل: قلاب، سیخ، دفین، قیچی، برپاکی،
سنگ کارد، نقشه، دار یا دستگاه قالی بافی می‌باشد.

2. تهیه ابزار قالی بافی
تهیه ابزار قالی بافی

3. تهیه نخ و رنگ و چله

3 تهیه نخ و رنگ و چله

4. گلوله کردن چله و نخ و رنگ

مراحل بافت فرش دستباف
مراحل بافت فرش دستباف

5. تهیه دار قالی

دار یا  دستگاه قالی بافی، یکی دیگر از ابزار قالیبافی است.
چهارچوبی است که جنس آن از چوب بوده و از دو تیر سردار و زیر دار و تیرهای راست رو و چپ رو
تشکیل شده که به وسیله گوه‌ها به یکدیگر وصل می‌شود.
و یا دارها فلزی می‌باشند که در این صورت به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر وصل می‌شوند
و در هنگام بافت نیز با پیچاندن آنها می‌توان چله‌ها را شل یا سفت نمود.

5 تهیه دار قالی :

6. مراحل بافت فرش دستباف – برپاکردن دار قالی

7. سیه بندی دار قالی

 

7 سیه بندی دار قالی

7 سیه بندی دار قالی

8. چله کشی

مراحل بافت فرش دستباف – هر زمان که نقشه و دار آماده شد نوبت چله کشی خواهد بود.
اولین کار توی چله کشی این است که رجشمار فرش رو بدست بیارید و
ابعاد فرش رو حساب کنید. بعد از آن بایستی سیه بندی انجام شود.

8 چله کشی :

9. نصب چوب تسمه و چوب هاف روی کار

9 نصب چوب تسمه و چوب هاف روی کار :

10. نصب شانه

11. زنجیره بافی

زنجیره بافی 2 نوع است :
  •  زنجیره بافی متداخل (گندمی ) : برای این کار نخی را با طول 10برابر عرض فرش برداشته آن را 2لا می کنیم و به صورت گلوله کوچکی در می آوریم و برای انجام زنجیره بافی از محلی که نخ دو لا شده است نخ را باز کرده و روی دو تار قرار می دهیم و گلوله را دور تار چرخانده و از محلی که نخ را باز کرده بودیم خارج می کنیم و این عمل را تا انتهای چپ فرش تکرار می کنیم(بهتر است که این عملیات از سمت راست شروع شود) و در نهایت انتهای نخ را به راست روها می بندیم.
  •  زنجیره بافی قایقی (جناقی) : نخ مخصوص زنجیره بافی را برداشته و آن را از دور تارهای چله به صورت 2تایی رد می کنیم و تا آخر ادامه می دهیم در این حالت می توانیم یا کار را تمام شده فرض کنیم و انتهای نخ زنجیره را به راست روها ببندیم یا اینکه با یک ردیف برگشتی این عمل را تکرار کنیم و در نهایت سر نخ زنجیره را به راست رو ببندیم البته این نکته قابل ذکر است که باید قبل از عملیات زنجیره بافی به روش قایقی طول نخ زنجیره با توجه به تعداد ردیفی که می خواهیم زنجیره بزنیم مناسب باشد (جنس نخ زنجیره بهتر است از جنس نخ چله باشد).

12. گلیم بافی

13. مراحل بافت فرش دستباف –  بافت فرش،پود کشی کلفت و پود کشی نازک در هر رج

مراحل بافت فرش دستباف – پود ضخيم

همان‌گونه که از اسم آن پیداست ضخامت این نوع پود زیاد می‌باشد
و برای تهیّه پود ضخیم از نخ‌های با نمرات ۱۰ – 5 استفاده می‌شود که در
رجشمارهای مختلف تعداد لای آن متفاوت می‌باشد.
نقش آن روی هم خواباندن گره‌ها و استحکام فرش می‌باشد.

مراحل بافت فرش دستباف - پود ضخيم

مراحل بافت فرش دستباف – پود نازک

این پود نسبت به پود ضخیم از ضخامت کم‌‌تری برخوردار است
و برای تهیّه پود نازک از نخ پنبه با نمرات 40 – ۳۲ – ۲۰ استفاده می‌شود.
تعداد لای آن با توّجه به رجشمار فرش بین ۶ – ۲ لا می‌باشد.
نقش پود نازک استحکام بخشیدن و ظرافت بخشیدن به فرش می‌باشد.

مراحل بافت فرش دستباف - پود نازک

14. برگردان چله ها بعد از بافت یک طرف

15. سفت کردن چله ها در چند مرحله

در صورتی که چلّه‌ها شل باشند فرش بافته شده دچار بالازدگی خواهد شد
و در صورتی که چلّه‌ها بیش از حد سفت شوند فرش بافته شده دچار پائین زدگی خواهد شد
و در ضمن‌ این که خطر پارگی نیز وجود خواهد داشت.

16. پایین کشی فرش بافته شده

پایین کشی فرش یا همان چرخاندن فرش بر دار قالی با هدف افزایش تسلط بافنده بر فرش انجام می‌گیرد ؛
یعنی فرش تا جایی که بافته‌شده پایین کشیده می‌شود تا در ادامه بافت ، کار برای هنرمند راحت‌تر باشد.
این وظیفه بر عهده چله‌کش است که باید در کار خود متخصص و ماهر باشد وگرنه ممکن است در
مرحله پایین کشی زحمات بافنده هدر رود و کیفیت فرش با خطر جدی مواجه شود.

پایین کشی فرش بافته شده

 

17. مراحل بافت فرش دستباف – پرداخت

18. شیرازه زدن

شیرازه عبارت است از ۵ – ۳ تار رنگی کناره فرش
که دور ۲ الی ۶ عدد چلّه کنار فرش پیچیده می‌شود.
شیرازه در عرض فرش همان نقشی را دارد که گلیم‌بافی و زنجیره‌بافی در طول فرش
به عهده دارند و آن استحکام بخشیدن ‌‌‌‌چلّه‌ها در عرض می‌باشد یا
به عبارتی باعث استحکام سمت راست و سمت چپ فرش می‌گردد.

18 شیرازه زدن :

19. دو گره زدن

مراحل بافت فرش دستباف – برای ايجاد دو گره بر روی ريشه های فرش ، تمام ريشه های فرش را به دسته های 2 الی 4 تايی تقسيم ميكنند و اولين دسته را توسط دست چپ می گيرند.سپس با دست راست نخی شبيه به نخ پود اما با تاب كمتر را توسط انگشت شصت و سبابه گرفته و پس از آن كه آنرا دو دور به دورانگشت ميانه ، سبابه و شصت گردانديم ، اولين دسته 2 يا4 تايی ريشه ها را از داخل آن بيرون آورده ، امتداد نخ را با دست راست می كشيم و به اي ن ترتيب گره ای كه ايجاد شده بر روی اولين دسته ريشه ها قرار می گيرد. اين گره دقيقا به انتهای ريشه ها هدايت می يابد و باعث استحكام گليم باف فرش می گردد. اين عمل به ترتيب بر روی دسته های دوم و سوم و…ريشه های فرش تا به آخر انجام می دهند.

20. شست و شوی اولیه فرش

نحوه خرید قالی دستباف ایرانی

جهت مشاوره در خصوص نحوه خرید فرش دستباف با قیمت مناسب ، بی واسطه و بدون نقص فنی ،
می توانید با مشاور فنی شرکت تولید کننده گان فرش دستباف قالین تماس بگیرید.
لینک مشاهده محصولات:
فرش دستباف، فرش دستباف ابریشم، فرش دورو دستباف، پشتی دستباف،
فرش ترکمن دستباف، تابلو فرش دستباف، فرش ماشینی

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.