برای مشاهده، مشاوره، بررسی و اطلاع از قیمت خرید فرش ترکمن بصورت آنلاین
و با تنوع نقوش فرش ترکمن
از فروشگاه اینترنتی تخصصی فرش قالین دیدن بفرمایید.

ویژگیهای خرید فرش ترکمن دستباف
فرش ترکمنی دستباف گونه‌ای قالی و از صنایع دستی ترکمن‌ها است.
سنتی بودن دستبافت‌های ترکمنی
این فرش بیشتر در منطقه رازوجرگلان خراسان شمالی و همچنین در گنبد بافت می‌شود.
قالی بافی در میان مردم ترکمن همانند تمامی مردم فرش باف یک خصیصه و عادت همیشگی است.
ترکمن‌ها در فرش بافی استاد و ماهر هستند و با ذوق بسیار دستبافته‌های با ارزشی می‌بافند.
فرش‌های ترکمنی بر روی دستگاه‌های افقی(زمینی) و در اندازه‌های بین ۱تا ۱۲ متر مربع بافته می‌شوند.