شروع همکاری

اخذ نمایندگی قالین

از تمایل شما برای اخذ نمایندگی فرش قالین سپاسگزاریم. لطفا برای اخذ نمایندگی فروش فرم زیر را تکمیل نمایید.

I

01. تکمیل فرم

جهت شروع فرایند اخذ نمایندگی، فرم مقابل را تکمیل کنید.

III

03. بررسی

با توجه به موقعیت جغرافیایی و سوابق، طی ۲۴ ساعت بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد.

II

02. تماس

کارشناسان فروش قالین جهت تکمیل چک‌لیست نمایندگی، طی ۴۸ ساعت با شما تماس خواهند گرفت.

IV

04. اخذ نمایندگی فرش قالین

نمایندگی اخذ می‌شود و هماهنگی‌های لازم جهت ارسال سفارشات صورت می‌گیرد.