پایین کشی قالی پس از اتمام بافت

پایین کشی دار قالی پس از اتمام بافت

پایین کشی قالی عملیّاتی است که در حین بافت قالی انجام ‌‌‌‌می‌گیرد و همان‌گونه که از نام آن پیداست
در این روش ‌‌‌‌چلّه‌ها به روشی خاصّ پایین‌کشیده می‌شود و با توّجه به اینکه نوع چلّه‌کشی
‌‌ترکی یا فارسی باشد به دو صورت متفاوت انجام می‌پذیرد.
این عمل یکی از مراحل حساس در بافت فرش بوده و هرگونه سهل‌انگاری و بی‌دقّتی
صدمات جبران ناپذیری به فرش خواهد زد و زمانی این عمل انجام می‌پذیرد
که بافنده به فرش تسلط لازم را ندارد یا اینکه ارتفاع فرش بافته شده
آنقدر زیاد شده است که امکان ادامه بافت وجود ندارد.
چون در فرش‌‌های بزرگ بافنده برای اینکه بتواند به بافت خود ادامه دهد
باید از محل بافت (دم کار) تا سردار حداقل 40 ‌‌‌سانتی‌متر فاصله داشته باشد
تا بتواند به بافت ادامه دهد و در‌صورتی‌که این فاصله آنقدر کم شود که بافنده نتواند
به بافت ادامه دهد نیاز است که فرش پایین‌کشیده شود تا بتواند به بافت ادامه دهد.

لینک مشاهده محصولات:
فرش دستباف، فرش دستباف ابریشم، فرش دورو دستباف، پشتی دستباف،
فرش ترکمن دستباف، تابلو فرش دستباف، فرش ماشینی

تلفن تماس: ۷۳۴۴ ۹۱۵ ۹۱۲ (۹۸+)

پایین کشی قالی – پایین ‌کشی دار قالی به روش ‌‌ترکی

پایین کشی قالی- ابتدا باید عرض چلّه در سردار و زیردار ‌‌‌‌‌‌‌‌اندازه‌گیری شود و
سپس عرض دو طرف چلّه روی سردار با ماژیک علامت‌گذاری شود
و پس از کنترل پخش ‌‌‌‌چلّه‌ها در سردار نخ‌های گلیم‌بافی و زنجیره‌بافی را که
به راست‌روها گره زده‌ایم را باز می‌کنیم و سپس ‌‌‌‌چلّه‌ها را شل کرده البته در
دارهای فلزی با شل کردن پیج‌ها و در دارهای چوبی با در آوردن ‌‌‌‌گوه‌ها این کار را انجام می‌دهیم
سپس قالی بافته شده را به صورتی که نظم ‌‌‌‌چلّه‌ها برهم نخورد به سمت پایین ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کشیم
که در طی این مرحله ‌‌‌‌چلّه‌ها از پشت دار به روی دار منتقل می‌شوند و
در ضمن قالی از روی دار به سمت پشت دار ‌‌‌‌می‌رود و سپس مرحله ‌‌تراز نمودن ‌‌‌‌چلّه‌ها و
فرش را انجام می‌دهیم به نحوی که فاصله دم کار تا زیردار حدود (۱۰) ‌‌‌‌سانتی‌متر می‌باشد.

پایین کشی قالی – پایین‌کشی دار قالی به روش ‌‌ترکی

پایین کشی قالی – سپس عرض ‌‌‌‌چلّه‌ها روی سردار را یکبار دیگر کنترل می‌کنیم تا از پخش صحیح اطمینان حاصل کرده
و پس از انجام مراحل فوق شروع به سفت نمودن ‌‌‌‌چلّه‌ها می‌کنیم و به طور متناوب پیج‌های
دو طرف دار را سفت می‌کنیم. (در مورد دارهای چوبی ‌‌‌‌گوه‌های دو طرف را به تدریج به سمت داخل
فرو بریم تا ‌‌‌‌چلّه‌ها سفت شود). پس از سفت نمودن ‌‌‌‌چلّه‌ها برای اطمینان از صحت عمل، بهتر است
فاصله سردار و زیر‌دار را در دو طرف کنترل ‌نمائیم تا از مساوی بودن دو طرف آسوده خاطر شویم
و پس از سفت نمودن ‌‌‌‌چلّه‌ها به میزان لازم باید مراقب باشیم که کشش ‌‌‌‌چلّه‌ها با
مرحله قبل از پایین‌کشی یکسان باشد. بعد بافت را ادامه می‌دهیم.

پایین ‌کشی دار قالی به روش فارسی

پایین‌ کشی قالی در روش فارسی به مهارت خاصی نیاز دارد و بر عهده چلّه‌کشی قالی می‌باشد
و هرگونه بی‌دقّتی در پایین‌کشی در این روش علاوه بر آنکه موجب بوجود آمدن عیوبی چون
سرکجی، کجی و غیره بوجود می‌آید پارگی و سوراخ شدگی فرش را نیز در بر خواهد داشت.
در این روش ابتدا عرض ‌‌‌‌چلّه‌ها را در سردار‌‌‌‌‌‌‌‌ اندازه‌گیری می‌نمائیم و با ماژیک دو طرف ‌‌‌‌چلّه‌ها را
علامت‌گذاری می‌کنیم. سپس نخ مهار گلیم را از راست‌روها بازکرده تا پایین‌کشیدن فرش امکان پذیر شود.
سپس شروع به شل نمودن ‌‌‌‌چلّه‌ها می‌کنیم. در دارهای فلزی پیچ‌ها را شل کرده و
در دارهای چوبی ‌‌‌‌گوه‌ها را به سمت بیرون ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کشیم.
سپس زیر‌سری‌ها را از زیر چوب کوجی بر می‌داریم تا کوجی آزاد شود.
سپس گره‌های چلّه را در سردار باز می‌کنیم و قالی را به سمت پایین ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کشیم و تا می‌زنیم

پایین کشی قالی – پایین‌کشی دار قالی به روش فارسی

پایین کشی قالی – در ضمن فاصله دم کار تا زیردار باید حدود ۱۰ سانتی‌متر باشد و پس از ‌‌تراز نمودن قالی و اطمینان
از مساوی بودن فاصله سردار و زیردار را از دو طرف ،
ضمن قرار دادن تسمه چرمی قالی را به محل گلیم‌باقى دوخت می‌زنیم.
به این صورت که نواری چرمی را روی قالی قرار می‌دهیم و با میخ یا با نخ و سوزن قالی را دوخت می‌زنیم.
سپس ‌‌‌‌چلّه‌های اضافی روی سردار را بطور منظم گره می‌زنیم و
‌‌‌‌چلّه‌ها را سفت می‌کنیم. که به این گره‌ها، گره ثانویه ‌‌‌‌می‌گوئیم.
در ضمن باید مراقب باشیم که ‌‌‌‌چلّه‌ها به طور منظم و یکنواخت پخش شوند و
‌‌‌‌چلّه‌ها باید مثل قبل از مرحله پایین‌کشی سفت شوند.

پایین کشی قالی – پایین‌کشی دار قالی به روش فارسی

پایین کشی قالی – انجام عمل دوخت به مهارت خاصی نیاز دارد به این صورت که نحوه کوبیدن میخ‌ها و دوختن فرش
با نخ و سوزن باید به نحوی باشد که روی قالی سوراخ ایجاد نشود و محل دوخت مشخّص نباشد.
در هنگام دوخت قالی اگر با سوزن عملیّات دوخت انجام می‌شود باید فاصله‌های دوخت کوتاه باشد
و نخ‌های دوخت نیز نباید ضخیم باشند تا عملیّات دوخت راحت‌‌تر انجام شود.
در ضمن از نوار چرمی استفاده شود تا جای سوزن دوخت با سفت نمودن ‌‌‌‌چلّه‌ها پاره نشود.

پایین ‌کشی دار قالی به روش فارسی

پایین کشی قالی – مرحله پایین آوردن نهایی قالی از روی دار

پایین کشی قالی – پس از پایان بافت فرش عمل گلیم‌بافی را متناسب با گلیم‌بافی ابتدای فرش انجام می‌دهیم.
سپس عمل زنجیره‌بافی را انجام می‌دهیم و بعد از انجام اعمال فوق ‌‌‌‌‌‌‌‌چلّه‌ها را کمی شل می‌کنیم
و از فاصله ۱۵- ۱۰ ‌‌‌‌سانتی‌متری تا زنجیره‌بافی ۵cm به ۵cm از کناره‌ها و وسط بطور متناوب قیچی می‌کنیم
و رعایت این امر الزامی است در‌صورتی‌که این عمل به طور ناشیانه صورت گیرد و عمل قیچی‌زدن از
یک سمت شروع شود و تا سمت دیگر ادامه یابد به علّت فشاری که روی یک طرف ‌‌‌‌چلّه‌ها
و فرش وارد می‌آید عیب لوچه‌شدن به وجود می‌آید.
بعد از پایین آوردن فرش از روی دار آن را تمیز می‌کنیم.

پایین کشی قالی – مرحله پایین آوردن نهایی قالی از روی دار

پایین کشی قالی – نخ‌های اضافه را می‌بریم و گرد و غبار فرش را می‌گیریم.
سر ریشه‌ها را تزئین می‌کنیم و در صورت نیاز فرش را شستشو داده و برای پرداخت آماده می‌کنیم.
بعد از پایین آوردن فرش از روی دار برای جلوگیری از فروپاشی فرش و استحکام بیشتر
به قسمت گلیم‌بافی و زنجیره‌بافی و زیبائی فرش می‌توان سر ریشه‌ها را با
بافت مارپیچ، مشبک، گره نخودی و بافت حصیری گره زد که علاوه بر استحکام، نقش تزئینی هم دارد.

پایین کشی قالی - مرحله پایین آوردن نهایی قالی از روی دار

نحوه خرید قالی دستباف ایرانی

جهت مشاوره در خصوص نحوه خرید فرش دستباف با قیمت مناسب ، بی واسطه و بدون نقص فنی ،
می توانید با مشاور فنی شرکت تولید کننده گان فرش دستباف قالین تماس بگیرید.
لینک مشاهده محصولات:
فرش دستباف، فرش دستباف ابریشم، فرش دورو دستباف، پشتی دستباف،
فرش ترکمن دستباف، تابلو فرش دستباف، فرش ماشینی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.